2 oct. 2012

Bury me

Bury me in a crystal coffin,
Where my heart can be seen,
Beating trough and against the ages,
Without a simple body to stay with.

Keep the sounds being listened,
Always being there by its side,
The clear death will be showed,
In the same moment I die.

All the pains will be missed,
All the truths will come out,
As soon as the black shadow of sorrow
Receives my soul and my life.

Only one fulfilled of life cry
Is quite enough to say nothing,
Don’t be sad, it’s not the way,
Can you hear it beating? Please keep laughing.

I have to say I don’t believe in a dark eternity,
But you can bury me in a wooden coffin if you want,
Even if my choices here do not matter,
I’m sure to do prefer the crystal one.

Bury me; but just when my life is gone.

27 may. 2011

Unió

S'ha de fer bé,
perque no volem trepitjar-nos,
no volem que ningú prengui mal,
ni a les cames, ni al cor...
ni al cap.

S'ha d'estar atent,
mai se sap quan vindrá el vent fort,
no sabem qui l'aguantarà,
per això em d'estar junt,
hem de ser només un.

Així doncs, parlem-ne,
fem de la nostra llar un fòrum,
aquí i a on siguem,
sempre que tots estem junts,
sent la mateixa llum.

Crido amb paraules a l'enteniment,
parlo per entendre'm sense crits,
escolto y debateixo amb l'esperit
de no buscar embrotir ni les idees,
ni les raons dels eixerits.

S'ha de fer bé,
s'ha d'estar atent,
hem de ser només un;
la mateixa llum.

No volem patir,
només sabem sentir,
volem trobar un suspir
que no ens faci petits.

S'ha d'estar atent,
ningú ha de pendre mal,
ni al cor, ni a les cames,
si tots som un cap.

Fotohaiku: Hormiga


Se mueve una hoja,

parece que anda sola.

Hay una hormiga.

26 may. 2011

Fotohaiku: Cover


Cambiar cover:

el portátil no cierra,

que venga el técnico.

25 may. 2011

Fotohaiku: Valle


Entre montañas,

se extiende verde el valle

que el río cruza.

Fotohaiku: Asno


Sobre un viejo asno

suben fardos pesados

hasta la aldea.

Directorio de blogs - BoosterBlog


http://www.boosterblog.es

18 may. 2011

Fotohaiku: Romántica cena de pobre


Sobre la mesa,

algo de pan y queso

para los dos.

Fotohaiku: Mendigando


Deje en mi mano

la caridad que guarda

en su bolsillo.

Fotohaiku: Urbe


El ave vuela,

y observa el laberinto

que forma la urbe.